Duurzaamheid

Wij streven elke dag weer naar de ultieme smaaksensatie met schepijs. Hierbij willen wij het maatschappelijk verantwoord werken niet uit het oog verliezen, om het aantasten van het milieu waar mogelijk te voorkomen. Bij de bouw van onze huidige werkplaats is rekening gehouden met het verantwoord ondernemen.

Dit heeft onder andere geresulteerd in energiezuinige verlichting, gesloten watersystemen, een installatie waarmee warmte wordt teruggewonnen en het gebruik van eco-motoren. Ook tijdens dagelijkse werkzaamheden wordt er rekening gehouden met het milieu. Bijvoorbeeld de keuze voor leveranciers, het gebruikmaken van recyclebare materialen, de keuze voor schoonmaakproducten, het scheiden van afval en het samenstellen van logistiek verantwoorde routes om het brandstofverbruik te beperken.

Innovatie met oog voor natuur en milieu is wenselijk, derhalve doet Gebo Gelato er alles aan om duurzaam te ondernemen en betrekt daarin zijn producenten en leveranciers. Daar kunt u ook uw steentje aan bijdragen. Let bijvoorbeeld op het gebruik van spaarlampen en het scheiden van afval en wat uw leveranciers u kunnen bieden. Laten wij hierbij samenwerken en samen denken aan volgende generatie's door duurzaam en maatschappelijk te ondernemen.

Schepijs met een mintblaadje