Duurzaam ijs maken, een missie

Schepijs is van zichzelf geen duurzaam product. We verhitten de ijsmix om bacteriën te doden, we koelen het terug om te laten rijpen en vervolgens vriezen we het in tot ons heerlijk schepijs. Waarna de consument deze lekkere ijssmaken laat smelten op hun tong. Nogmaals, niet zo duurzaam dus. Maar wij doen er alles aan om dit proces continu te verbeteren en te verduurzamen.

Verspilling vinden wij zonde. Maatschappelijk verantwoord werken is voor ons daarom ook belangrijk. Bij de bouw van onze huidige werkplaats is hierbij rekening gehouden. Dit heeft onder andere geresulteerd in energiezuinige verlichting, gesloten watersystemen, een installatie waarmee warmte wordt teruggewonnen en het gebruik van eco-motoren. Ook de bereidingsmachines zijn zo geïnstalleerd dat het opwarmen en terugkoelen van ijsmixen op een zo zuinig mogelijke wijze gebeurd.

Ook tijdens dagelijkse werkzaamheden wordt er rekening gehouden met het milieu. Bijvoorbeeld de keuze voor leveranciers, het gebruikmaken van recyclebare materialen, de keuze voor schoonmaakproducten, het scheiden van afval en het samenstellen van logistiek verantwoorde routes om het brandstofverbruik te beperken. Innovatie met oog voor natuur en milieu is wenselijk, derhalve doet Gebo Gelato er alles aan om duurzaam te ondernemen.

Niet voor niks is in 2021 het volledige dak van ons bedrijfspand voorzien van honderden zonnepanelen, dat maakt dat wij in grote delen van het jaar energieneutraal kunnen produceren.