De geschiedenis van Gebo Gelato

De wortels van Gebo Gelato voeren terug tot 1950. Jaren daarvoor hadden de gebroeders Both (GEBO) Henk, Joop en Piet een melkzaak in Oud-Beijerland. Nog voor de 2e Wereldoorlog zag broer Piet echter meer perspectief in de verkoop van schepijs en patat en opende een winkel aan de Oostdijk 5 te Oud-Beijerland. Hij besloot er, na het eind van de oorlog, zelf ijs te gaan bereiden. Wekelijks reisde hij af naar Amsterdam om een cursus te volgen waarvoor hij in 1949 met vlag en wimpel slaagde. Piet bleek een geboren ijsbereider te zijn en werd zo de uiteindelijke grondlegger van Gebo Gelato.

Het cursusmateriaal met aantekeningen van wijlen Piet Both ligt nog steeds in de werkplaats en wordt zelfs vandaag de dag nog af en toe geraadpleegd bij de totstandkoming van recepturen.

De zaak breidde zich snel uit met nieuwe verkooppunten en vele rijdende ijswagens. Het Gebo IJs werd op veel plaatsen in de omgeving van Oud-Beijerland verkocht en geprezen om zijn kwaliteit. Om verdere uitbreiding te verwezenlijken werd een nieuwe productieruimte gezocht en gevonden in een karakteristiek pand aan de Havendam te Oud-Beijerland, waar tot 1999 het ijs werd bereid. Daarna werd overgegaan naar een grotere locatie op het industrieterrein De Bosschen te Oud-Beijerland.

Voordat Piet Both slaagde als ijsbereider betrok hij nog schepijs van het Vlaardingse ELKA IJs, dat toen gemaakt werd door meneer Kalkman.

Daar werd de basis gelegd voor het huidige Gebo Gelato. Naast de eigen ijsverkoop bleek er steeds meer behoefte van derden te bestaan om het schepijs van Gebo te gaan verkopen. In die periode werd, mede dankzij initiator Menno Velthuijs, besloten aan die behoefte te voldoen en onder de naam Gebo Gelato schepijs te maken voor horeca en ijssalons. Dit bleek een enorm succes! Om aan de grotere vraag en aan de steeds strenger wordende regels te kunnen blijven voldoen werd in het jaar 2010 de de stap gezet naar een nieuwe ambachtelijke ijsfabriek. Door de enorme vooruitgang van het bedrijf werd deze in 2013 uitgebreid met een groot vrieshuis en in 2014 kracht bijgezet met de eerste deelname aan de HORECAVA te Amsterdam.

Leen Both verkoopt nog steeds zijn schepijs op de plek waar zijn vader vroeger begon, op de Oostdijk 5. Onder de naam Gebo Eet- en IJssalon is deze zaak uitgegroeid tot een zeer populair cafetaria in de Hoeksche Waard.

Vanaf de Aston Martinlaan in Oud-Beijerland levert Gebo Gelato iedere dag vers ambachtelijk Italiaans schepijs aan horeca en ijssalons. Wij houden hierbij vast aan onze traditionele en eerlijke basisrecepten, het kiezen van de beste kwaliteit grondstoffen en het niet uit het oog verliezen van de wensen van onze klanten.

Gebo Gelato historie ijskar

 

 

 

Ambachtelijk bereid schepijs
Familiebedrijf sinds 1950
Klantgerichte service